Podsumowanie debat społecznych w gminach powiatu nowodworskiego
W minionym tygodniu odbyły się kluczowe debaty społeczne w gminach Pomiechówek, Leoncin, Czosnów oraz Nowy Dwór Mazowiecki. Spotkania te zgromadziły przedstawicieli lokalnych władz, funkcjonariuszy policji oraz mieszkańców, którzy wspólnie omawiali kwestie związane z bezpieczeństwem w regionie.

Spotkania w gminach powiatu nowodworskiego

W gminach Pomiechówek, Leoncin, Czosnów i Nowy Dwór Mazowiecki odbyły się cztery debaty społeczne, które miały na celu omówienie stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu nowodworskiego. Przy stołach prezydialnych zasiedli przedstawiciele nowodworskiej Policji, w tym Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Rafał Trzaskoma oraz jego zastępcy i naczelnicy poszczególnych wydziałów. Obecni byli także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, w tym Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka oraz Wójt Gminy Czosnów Anna Maliszewska.

Omówienie ubiegłorocznych postulatów

Spotkania poprzedzone zostały debatami ewaluacyjnymi, które miały na celu ocenę realizacji wniosków i postulatów zgłoszonych podczas debat w poprzednim roku. Była to okazja do omówienia, które z postulatów zostały zrealizowane oraz jakie wyzwania nadal stoją przed lokalnymi władzami i policją. Dzięki temu mieszkańcy mogli dowiedzieć się, jakie działania zostały podjęte w odpowiedzi na ich wcześniejsze zgłoszenia.

Prezentacja programów i narzędzi

Podczas debat inicjujących, oficer prasowa nowodworskiej komendy przedstawiła kluczowe informacje dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa na terenie gmin. Omówiono także założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Mieszkańcy dowiedzieli się również o funkcjonalności aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, która umożliwia szybki kontakt z lokalnymi funkcjonariuszami.

Dyskusje i pytania mieszkańców

Ostatnia część spotkań poświęcona była na otwartą dyskusję z mieszkańcami. Tematyka rozmów koncentrowała się głównie na bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz w miejscach zamieszkania. Mieszkańcy mieli okazję zadawać pytania, dzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz zgłaszać problemy, z którymi spotykają się na co dzień. Wnioski zgłoszone podczas debat będą dokładnie analizowane i uwzględniane w dalszych działaniach policji.

Podziękowania i plany na przyszłość

Organizatorzy debat wyrazili wdzięczność wszystkim uczestnikom za aktywny udział i zaangażowanie w sprawy lokalne. „Dziękujemy wszystkim za przybycie na debaty społeczne i włączenie się we wspólną pracę na rzecz poprawy i dbania o bezpieczeństwo na terenie powiatu nowodworskiego” – podkreśliła podkom. Joanna Wielocha. Kolejne debaty ewaluacyjne, podczas których omówione zostaną efekty zgłoszonych postulatów, odbędą się w przyszłym roku.


Wg inf z: KPP