Policja zwiększa bezpieczeństwo nad wodą w powiecie nowodworskim
W sobotę, policjanci z powiatu nowodworskiego przeprowadzili specjalne działania prewencyjne pod nazwą "KAJAK 2024", mające na celu poprawę bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą. Funkcjonariusze kontrolowali miejsca rekreacyjne, rozmawiali z mieszkańcami oraz rozdawali materiały informacyjne, aby zwiększyć świadomość o zagrożeniach związanych z wodą.

Kontrola miejsc rekreacyjnych i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

W ramach akcji "KAJAK 2024" nowodworscy policjanci odwiedzili liczne plaże, kąpieliska oraz miejsca spływów kajakowych na terenie powiatu. Ich celem było sprawdzenie, czy osoby wypoczywające nad wodą przestrzegają zasad bezpieczeństwa. Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracali na obecność ratowników wodnych, stan techniczny sprzętu pływającego oraz właściwe oznakowanie miejsc do kąpieli.

Rozmowy z mieszkańcami i edukacja najmłodszych

Podczas działań prewencyjnych policjanci nie tylko kontrolowali, ale także prowadzili rozmowy z mieszkańcami, zwłaszcza z najmłodszymi. Funkcjonariusze przekazywali dzieciom cenne rady na temat bezpiecznego zachowania nad wodą. Rozdawano ulotki informacyjne, które zawierały wskazówki dotyczące unikania niebezpiecznych sytuacji oraz postępowania w przypadku zagrożenia. Tego typu działania mają na celu zwiększenie świadomości młodych mieszkańców powiatu i przygotowanie ich do bezpiecznego wypoczynku.

Kontrole drogowe i bezpieczeństwo przewozu kajaków

Policjanci nie ograniczyli się jedynie do kontroli miejsc rekreacyjnych. W ramach akcji sprawdzano również kierowców busów przewożących kajaki oraz uczestników spływów kajakowych. Funkcjonariusze przeprowadzali kontrole drogowe, aby upewnić się, że przewożony sprzęt jest odpowiednio zabezpieczony, a kierowcy przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Dzięki temu działania te miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko nad wodą, ale również w trakcie transportu sprzętu pływającego.

Akcja "KAJAK 2024" jest częścią szerszych działań prewencyjnych, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu nowodworskiego. Regularne kontrole oraz edukacja społeczeństwa są kluczowe, aby uniknąć tragicznych wypadków i zapewnić wszystkim bezpieczny wypoczynek nad wodą.


Źródło: KPP