Urząd Pracy: Dofinansowanie na rozwój kadr już dostępne
Nowe możliwości dla pracodawców i pracowników w województwie mazowieckim! Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie na usługi rozwojowe. Dowiedz się, jak skorzystać z tych środków i podnieść kwalifikacje swojej kadry.

„Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę!” – projekty rozwojowe dla mazowieckich firm

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, pełniący funkcję Operatora PSF usług rozwojowych, zapowiada pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie na usługi rozwojowe, które rozpoczną się w lipcu 2024 roku. To doskonała okazja dla pracodawców i pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) oraz jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego (JST) do podniesienia kwalifikacji swojej kadry.

Podział województwa mazowieckiego na dwa regiony z różnym poziomem dofinansowania

Dofinansowanie będzie realizowane w ramach dwóch projektów, które obejmują różne części województwa mazowieckiego, z różnymi poziomami wsparcia. Projekt „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1” dotyczy regionu Warszawskiego stołecznego (RWS), który obejmuje Warszawę oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński. Limit na 1 uczestnika wynosi w tym regionie 8 500 zł, przy dofinansowaniu 50% i wkładzie własnym wnioskodawcy na poziomie 50%.

Natomiast projekt „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2” obejmuje region Mazowiecki regionalny (RMR), w skład którego wchodzi 28 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu, takie jak białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grójecki, kozienicki, lipski, makowski, mławski, ostrołęcki (M+P), ostrowski, płocki (M+P), płoński, przasnyski, pułtuski, radomski (M+P), sierpecki, sochaczewski, szydłowiecki, węgrowski, wyszkowski, zwoleński, żuromiński, żyrardowski oraz siedlecki (M+P). W tym regionie limit na 1 uczestnika wynosi do 11 300 zł, przy czym dofinansowanie wynosi 85%, a wkład własny 15%.

Procedura uzyskania dofinansowania – krok po kroku

Aby uzyskać dofinansowanie, wnioskodawca musi przejść przez kilka kroków. Po pierwsze, należy wybrać odpowiednie szkolenie z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) i zarejestrować się na stronie. Następnie, konieczne jest złożenie wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca podpisuje umowę wsparcia i zapisuje się na wybrane szkolenie. Ostatecznie, po opłaceniu faktury za szkolenie i złożeniu dokumentów rozliczeniowych, uzyskuje refundację poniesionych kosztów.

Ważne informacje dotyczące kwalifikowalności i wsparcia

Wsparcie skierowane jest do pracodawców, przedsiębiorców MMŚP działających na terenie województwa mazowieckiego w obszarach RWS/RMR przez co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, oraz do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Co istotne, dofinansowaniem objęte będą jedynie szkolenia wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Należy również pamiętać, że dofinansowanie do studiów podyplomowych nie będzie kwalifikowalne.

Ostatecznie, projekty realizowane są w ramach Priorytetu VI „Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza", Działania 6.5 „Wsparcie dla pracodawców i pracowników" FEM 2021-2027, Typ projektu „Przystosowanie pracowników i przedsiębiorców do zmian" Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Cały projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Zachęcamy do śledzenia komunikatów na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, aby być na bieżąco z informacjami dotyczącymi naborów i możliwości uzyskania dofinansowania.


Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim