Program aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych w Nowym Dworze Mazowieckim
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim ogłosił nowy program, który ma na celu wsparcie zawodowe dla osób bezrobotnych posiadających niskie kwalifikacje lub brak kwalifikacji zawodowych. Program rusza już w czerwcu i potrwa do końca roku.
  1. Program trwa od 17 czerwca do 31 grudnia 2024 roku.
  2. Oferuje różne formy wsparcia, takie jak staże i szkolenia.
  3. Łączny koszt programu wynosi 307 704,99 zł.
  4. Finansowanie pochodzi z Funduszu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim wdraża program aktywizacji zawodowej, który skierowany jest do bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami, takich jak brak świadectwa dojrzałości, oraz osób bez kwalifikacji zawodowych. Program ten, trwający od 17 czerwca do 31 grudnia 2024 roku, ma na celu pomóc tym osobom w znalezieniu stabilnego zatrudnienia.

W ramach programu uczestnicy będą mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia. Przewidziano m.in. jednorazowe środki na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, staże, prace interwencyjne oraz szkolenia. Te różnorodne formy wsparcia mają na celu zwiększenie szans na zatrudnienie i rozwój zawodowy uczestników.

Łączny koszt realizacji programu wynosi 307 704,99 zł. Środki te pochodzą z rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki temu możliwe jest wsparcie finansowe dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

„Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej” – poinformował Powiatowy Urząd Pracy.

Program aktywizacji zawodowej jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku pracy oraz wyzwania, przed którymi stoją osoby bezrobotne. Dzięki różnorodnym formom wsparcia, uczestnicy programu będą mieli możliwość zdobycia nowych umiejętności, które zwiększą ich konkurencyjność na rynku pracy.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skontaktowania się z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim i skorzystania z oferowanych form wsparcia. Działania te mogą okazać się kluczowe dla poprawy sytuacji zawodowej i znalezienia stabilnego zatrudnienia.


PUP Nowy Dwór Mazowiecki