W dniach 23 – 24 stycznia br., na zaproszenie Komendanta Głównego SOK funkcjonariusze Policji w całym kraju biorą udział w akcji „Aktywna Tarcza” organizowanej przez międzynarodową organizację UE-RAILPOL zrzeszającą służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na kolei.

W tym roku jest to pierwsza tego typu akcja organizowana przez RAIPOL. Działania mają na celu kontrolę osób przemieszczających się na obszarze kolejowym, sprawdzenie ich tożsamości i legalności pobytu, kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym oraz kontrolę punktów skupu złomu.

Policjanci podejmują szereg działań mających na celu zwalczanie przestępczości, ujawnianie i zatrzymywanie osób poszukiwanych, a także zapobieganie incydentom oraz naruszeniom porządku publicznego na terenach stacji, pociągów i infrastruktury kolejowej.

Tylko w zeszłym, roku w pięciu edycjach przedmiotowego przedsięwzięcia, łącznie udział wzięło 34.723 funkcjonariuszy. W trakcie prowadzonych działań wylegitymowano 24.610 osób, zatrzymano 255 osób poszukiwanych oraz nałożono 3.592 mandaty karne.

(Biuro Prewencji KGP)

  • Oznakowany radiowóz policyjny na tle peronów i dworca kolejowego.
  • Dwóch umundurowanych policjantów patrolujących perony kolejowe.
  • Dwóch stojących policjantów obok radiowozu pilnujących bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym.