Funkcjonariuszki z nowodworskiej komendy uczestniczyły w spotkaniu profilaktycznym z uczniami klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim. Podczas prelekcji przekazały informacje dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz promowały zawód policjanta.

Kilka dni temu policjantki z Komendy Powiatowej Poicji w Nowym Dworze Mazowieckim uczestniczyły w zajęciach profilaktyczno- informacyjnych w jednej z nowodworskich szkół. W trakcie zajęć omówiły zagadnienia zawarte w Ustawie z dnia 9 września 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, wyjaśniając czym jest m.in. demoralizacja i czyn karalny. Poinformowały uczniów o środkach wychowawczych jakie może zastosować sąd oraz uświadomiły młodzież o konsekwencjach nieodpowiedzialnych zachowań.

Druga część spotkania poświęcona była promocji zawodu policjanta. Funkcjonariuszki przekazały jak wyglądają poszczególne etapy naboru do służby w Policji, wskazały na możliwość wyboru wielu interesujących i ciekawych ścieżek kariery zawodowej, zachęcając do wstąpienia w szeregi Policji.

Na koniec uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, na które policjantki odpowiadały podczas wspólnej dyskusji.

 

podkom. Joanna Wielocha

  • policjantki na spotkaniu w szkole
    policjantki na spotkaniu w szkole