Wczoraj w nowodworskiej komendzie nastąpiło uroczyste objęcie stanowiska I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim przez nadkomisarza Zbigniewa Prusinowskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnego samorządu na czele z Panem Pawłem Calakiem – Wicestarostą Nowodworskim, kierownictwem nowodworskiej oraz pułtuskiej prokuratury oraz przedstawicielami kadry kierowniczej nowodworskiej komendy.

Szczególny charakter miała wczorajsza odprawa kadry kierowniczej nowodworskiej komendy. O godzinie 14.00 Naczelnik Wydziału Prewencji nadkomisarz Wiesław Michałowski, złożył meldunek Komendantowi Powiatowemu Policji w Nowym Dworze Mazowieckim młodszemu inspektorowi Rafałowi Trzaskoma. Następnie nastąpiło uroczyste objęcie stanowiska I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji.

Odczytany został rozkaz personalny Komendanta Stołecznego Policji, dotyczący powołania nadkomisarza Zbigniewa Prusinowskiego na nowe stanowisko służbowe.

Komendant Powiatowy Policji młodszy inspektor Rafał Trzaskoma, o nowym I Zastępcy nowodworskiej komendy powiedział, że jest pewien, iż jego doświadczenie zawodowe oraz zaangażowanie i wiedza, którą posiada, przyczynią się do jeszcze większego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Nadkomisarz Zbigniew Prusinowski I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim zapewnił, iż uczyni wszystko, aby jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki. Wyraził głębokie przekonanie, iż współpraca z samorządami, prokuraturą oraz wymiarem sprawiedliwości układać się będzie na jak najlepszym poziomie.  

Słowa gratulacji dla nadkomisarza Zbigniewa Prusinowskiego przekazał Pan Paweł Calak - Wicestarosta Nowodworski, Pani Emilia Krystek Szefowa Nowodworskiej Prokuratury, Pani Jolanta Świdnicka - Prokurator Rejonowy w Pułtusku, Pan Maciej Godzisz - Zastępca Prokuratora Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz kierownictwo nowodworskiej komendy.

Oficjalną część uroczystości zakończył meldunek o zakończeniu uroczystej zbiórki.

 

podkom. Joanna Wielocha

  • nadkom. Zbigniew Prusinowski
    nadkom. Zbigniew Prusinowski
  • podkom. Zbigniew Prusinowski
    nadkom. Zbigniew Prusinowski