Konkurs Zachowajmy w pamięci
Minister Obrony Narodowej – Wicepremier Mariusz Błaszczak w dniu 28.04.2023 r. ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Zachowajmy w pamięci, którego głównym celem jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat roli i znaczenia w historii oręża polskiego wymienionych obiektów historyczno-militarnych.