Starosta Krzysztof Kapusta, Wicestarosta Paweł Calak w obecności Dyrektora i Zastępcy Dyrektora NCM w imieniu samorządu powiatu nowodworskiego wręczyli pięciu pielęgniarkom wyróżnienia i podziękowania za wrażliwość, wyrozumiałość, opiekę i szacunek, jakim darzą pacjentów. Spotkanie było okazją do złożenia życzeń w związku Międzynarodowym Dniem Pielęgniarki i Położnej.

dzień pielęgniarki i położnej, życzenia
  • wyróżnione pielęgniarki pozują do zdjęcia
  • Starosta na stojąco wita zebranych
  • Starosta na stojąco wita zebranych, przy stole wicestarosta z pielęgniarkami
  • Starosta i wicestarosta wręczają kwiaty pielęgniarce
  • Starosta i wicestarosta wręczają kwiaty pielęgniarce, wspólne zdjęcie
  • Starosta gratuluje pielęgniarce, ściska dłoń
  • Starosta i wicestarosta wręczają kwiaty pielęgniarce
  • Starosta i wicestarosta wręczają kwiaty pielęgniarce
  • Starosta i wyróżniona pielęgniarka, wspólne zdjęcie
  • Starosta i wicestarosta na wspólnym zdjęciu z wyróżnioną pielęgniarką
dzień pielęgniarki i położnej, życzenia