Kilka dni temu asp. Aneta Fabisiak - Wydurska z nowodworskiej komendy policji, udała się do Szkoły Podstawowej nr 2 w Nasielsku. Policjantka przekazała młodzieży cenne rady dotyczące bezpieczeństwa w sieci, hejtu i cyberprzemocy. Pogratulowała też zwycięzcom gminnego konkursu informatycznego.

W ubiegłym tygodniu na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, odbyło się uroczyste podsumowanie organizowanych w trakcie roku szkolnego, gminnych konkursów informatycznych. Były one skierowane dla uczniów klas V- VIII. Wzięły w nich udział drużyny z czterech Szkół Podstawowych gminy Nasielsk. Rozstrzygnięto również gminny konkurs plastyczny dla klas 0-IV, do którego przystąpili najmłodsi z pięciu szkół nasielskiej gminy.

Na uroczystości obecna była profilaktyk społeczna z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Funkcjonariuszka cyklicznie prowadzi spotkania z młodzieżą na terenie powiatu nowodworskiego, podczas których rozmawia na temat zagrożeń w sieci, cyberprzemocy, hejtu, mowy nienawiści, narkotyków i dopalaczy oraz informuje jak nie stać się ofiarą przemocy rówieśniczej oraz gdzie szukać pomocy jeśli dojdzie do takiej sytuacji. Podczas prelekcji przekazuje również informacje dotyczące odpowiedzialności prawnej osób nieletnich.

Policjantka podziękowała władzom szkoły za zaproszenie i pogratulowała laureatom konkursu, którzy zostali nagrodzeni pucharami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

 

podkom. Joanna Wielocha

 • policjantka na spotkaniu z młodzieżą
  policjantka na spotkaniu z młodzieżą
 • policjantka na spotkaniu z młodzieżą
  policjantka na spotkaniu z młodzieżą
 • policjantka na spotkaniu z młodzieżą
  policjantka na spotkaniu z młodzieżą
 • policjantka na spotkaniu z młodzieżą
  policjantka na spotkaniu z młodzieżą