Kolejny etap e-usług w Starostwie Powiatowym
22 lutego br. Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta oraz Wicestarosta Paweł Calak podpisali umowę z firmą MKM Market Małgorzata Modzelewska z siedzibą w Warszawie na zakup sprzętu komputerowego oraz skanerów w ramach projektu pn.: Wdrożenie nowoczesnych e-usług dla Powiatu Nowodworskiego. Zakupionych zostanie 40 szt. komputerów stacjonarnych z monitorami oraz 2 skanery szczelinowe do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. To kolejny krok w cyfryzacji naszego urzędu.