Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi oferowanej przez powiat nowodworski w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu: osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi.

Wnioski przyjmowane są od 14 listopada 2022 r. do 23 grudnia 2022 r.

W 2023 r. wsparciem zostanie objętych 15 osób.

Kartę zgłoszenia oraz program projektu można pobrać ze strony www.pcpr.nowodworski.pl

asystent, osoby niepełnosprawne, pcpr