Akademia Fundacji Banku Ochrony Środowiska
Akademia Fundacji BOŚ to ogólnopolski konkurs grantowy adresowany do młodzieży szkolnej oraz studentek i studentów. Ideą Konkursu jest wspieranie uczniów, nauczycieli i studentów działających w obszarze ochrony środowiska, biorąc pod uwagę przede wszystkim ich dotychczasowe osiągnięcia, a także projekt działań, które zamierzają sfinansować z uzyskanego w konkursie grantu. Zapraszamy!