A więc chcesz zostać Business Development Managerem?

Wielkość i rodzaj firmy, w której pracujesz, często odgrywa dużą rolę w określaniu zestawu umiejętności wymaganych do przejścia z jednego poziomu na następny. Większe firmy z pewnością będą miały bardziej specjalistyczne role w swoich zespołach BD i marketingu, które będą wymagały od Ciebie dogłębnej wiedzy na temat konkretnej funkcji, takiej jak CRM, PR lub wydarzeń. Mniejsze firmy zazwyczaj mają mniejsze zespoły, więc ich rozwój biznesu i specjalistów ds. marketingu są bardziej prawdopodobne, aby być generalistami i są wymagane, aby mieć szersze umiejętności i wiedzę.

Jakie są kluczowe umiejętności wymagane do objęcia stanowiska BD Managera?

Warto zauważyć, że niezależnie od wielkości firmy, w której się pracuje, aby awansować na stanowisko menedżera, potrzeba zarówno połączenia zdolności technicznych, jak i odpowiednich umiejętności interpersonalnych. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych umiejętności, których menedżerowie zatrudniający zazwyczaj poszukują u Business Development Managera:

Zdolności techniczne i umiejętność osiągania wyników

Zapisz i śledź swoje obecne osiągnięcia, ponieważ ważne jest, abyś był w stanie wykazać wpływ, jaki wywarłeś i wyniki, jakie osiągnąłeś. Dzięki jasnym przykładom pokażesz menedżerom swoje możliwości i osiągnięcia.

Umiejętność wymyślania solidnych strategii, które pomogą w realizacji celów biznesowych

Jako członek kadry kierowniczej będziesz zazwyczaj zaangażowany we wdrażanie strategii, a nie w jej wymyślanie. Jednak, aby się rozwijać, ważne jest, aby rozumieć strategiczne cele firmy i zapytać swojego menedżera, czy można bardziej zaangażować się w proces planowania. Nie bój się zabierać głosu na spotkaniach i przedstawiać własnych pomysłów, aby zademonstrować wiarę we własne możliwości.

Samodzielna praca

Udowodnienie, że jesteś w stanie przejąć odpowiedzialność za swoje obowiązki i pracować niezależnie, pokaże Twojemu menedżerowi, jak bardzo jesteś godny zaufania i zdolny do realizacji zadań i korzystania z własnej inicjatywy.

Zaawansowane umiejętności komunikacyjne

Silne umiejętności komunikacyjne są kluczowe w każdej roli związanej z rozwojem biznesu, ale tym bardziej, gdy osiągniesz poziom menedżera. Umiejętność jasnego wyrażania się i nawiązywania silnych relacji ze współpracownikami, interesariuszami i partnerami to ważna umiejętność, którą należy rozwijać.

Objęcie przywództwa w projekcie

Wykazanie chęci i ochoty do przejęcia inicjatywy w projekcie pomoże Ci rozwinąć kluczowe umiejętności, takie jak zarządzanie projektami, ustalanie priorytetów, organizacja i delegowanie zadań - wszystkie te umiejętności będą Ci dobrze służyć jako menedżerowi. Upewnij się, że śledzisz swoje plany i strategie, które przeprowadziłeś, zwłaszcza jeśli odniosły one sukces.