Kampania „Daj życie” – transplantologia w Polsce
26 stycznia 1966 roku w naszym kraju przeprowadzono pierwszy udany przeszczep nerki. W Polsce panuje przekonanie, że to rodzina decyduje o przeszczepieniu narządów zmarłego krewnego, co nie znajduje potwierdzenia w treści obowiązujących przepisów polskiego prawa. Niekiedy tylko osoba bliska zmarłego informuje personel medyczny o tym, czy zmarły wyraził za życia sprzeciw na pośmiertne pobranie jego narządów.