Wczoraj na terenie Jednostki Wojskowej w Kazuniu Nowym odbyły się wspólne ćwiczenia policjantów nowodworskiej komendy oraz żołnierzy. Tematem było przywrócenie porządku prawnego, w związku z wystąpieniem protestów społecznych.

16 listopada 2022 r. w samo południe, na terenie Jednostki Wojskowej nr 2189 w Kazuniu Nowym, odbyły się wspólne ćwiczenia służb mundurowych. Wzięli w nich udział policjanci z nowodworskiego Wydziału Prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego oraz dzielnicowi z Komisariatu Policji w Czosnowie. Całe przedsięwzięcie było koordynowane przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

Jego celem było doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej, służby dyżurnej, funkcjonariuszy policji, podczas realizacji zadań związanych z prowadzeniem działań policyjnych, w trakcie wystąpienia sytuacji kryzysowej, jak również wzajemna współpraca z Jednostką Wojskową 2 Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu Nowym.

Tematem przeprowadzonego wczoraj ćwiczenia epizodycznego, było przywrócenie naruszonego porządku prawnego, w związku z wystąpieniem protestów społecznych. Pozwoliło ono na zweryfikowanie obowiązujących procedur przepływu informacji oraz reakcji funkcjonariuszy policji, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

 

podkom. Joanna Wielocha

 

 • wspólne ćwiczenia
  wspólne ćwiczenia
 • wspólne ćwiczenia
  wspólne ćwiczenia
 • wspólne ćwiczenia
  wspólne ćwiczenia
 • wspólne ćwiczenia
  wspólne ćwiczenia
 • wspólne ćwiczenia
  wspólne ćwiczenia
 • wspólne ćwiczenia
  wspólne ćwiczenia
 • wspólne ćwiczenia
  wspólne ćwiczenia
 • wspólne ćwiczenia
  wspólne ćwiczenia
 • wspólne ćwiczenia
  wspólne ćwiczenia