Asp. Kamil Maciejko w tym tygodniu odwiedził dzieci ze Szkoły Podstawowej w Leoncinie. Podczas spotkania opowiedział najmłodszym o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, przede wszystkim w drodze do i ze szkoły.

We wtorek dzielnicowy z Komisariatu Policji w Czosnowie przeprowadził kolejne w tym miesiącu spotkanie z uczniami. Tym razem odwiedził dzieci z "zerówki" w leońcińskiej podstawówce. Policjant opowiedział najmłodszym o podstawowych zasadach ruchu drogowego, które obowiązują na drodze. Zwrócił także uwagę na noszenie w widocznym miejscu elementów odblaskowych, które znacznie poprawiają widoczność na drodze.

Nie zabrakło informacji o numerze alarmowym 112, z którego należy korzystać w sytuacjach zagrożenia. Funkcjonariusz zwrócił ponadto uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności podczas kontaktu z osobą obcą oraz na bezpieczeństwo podczas zabaw na świeżym powietrzu.

Całe spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, a dzieci z klasy "0" aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach.

 

asp. sztab. Joanna Wielocha

  • dzielnicowy podczas spotkania z dziećmi
    dzielnicowy podczas spotkania z dziećmi
  • dzielnicowy podczas spotkania z dziećmi
    dzielnicowy podczas spotkania z dziećmi
  • dzielnicowy podczas spotkania z dziećmi
    dzielnicowy podczas spotkania z dziećmi