Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki

19 lipca br. o godzinie 11.00 w sali odpraw nowodworskiej komendy odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dzierżak delegował i powierzył obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim podinspektorowi Rafałowi Trzaskoma.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji inspektorowi Krzysztofowi Smeli. Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dzierżak rozkazem personalnym delegował z urzędu I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie podinspektora Rafała Trzaskoma, do czasowego pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim i powierzył mu czasowe pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zgodnie z ceremoniałem policyjnym podinsp. Rafał Trzaskoma złożył I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji meldunek o gotowości do objęcia stanowiska. Następnie inspektor Krzysztof Smela pogratulował podinsp. Rafałowi Trzaskoma, wręczając rozkaz personalny oraz życząc sukcesów na nowym stanowisku. Podinsp. Rafał Trzaskoma podziękował za wyróżnienie i okazane mu zaufanie.

Oficjalną część uroczystości zamknął meldunek o zakończeniu uroczystej zbiórki.

 

st. asp. Joanna Wielocha