W czwartek 8 lipca 2021 r. odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim a Jednostką Wojskowej Straży Pożarnej w Pomiechówku.

W ramach porozumienia strony zadeklarowały współpracę podczas działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu nowodworskiego. Dzięki temu, że strażacy WSP Pomiechówek pełnią służbę 24h na dobę, pozostają w stałej gotowości do natychmiastowego wyjazdu do zdarzeń w sytuacji zagrożenia.

W spotkaniu uczestniczyli: Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim bryg. Stanisław Brzozowski, Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej podpułkownik Mariusz Wojtaszek, Szef Składu Pomiechówek starszy chorąży sztabowy Dariusz Liberek oraz Komendant Wojskowej Straży Pożarnej w Pomiechówku młodszy chorąży Mariusz Paprota.

Dziękujemy za inicjatywę wzmocnienia systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu, życząc dobrej współpracy.

informacja, KP PSP, porozumienie, Straż Pożarna, WSP Pomiechówek
  • autor: Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim
  • Komendat KP PSP i komendant WSP Pomiechówek podpisują...
  • Komendat KP PSP i komendant WSP Pomiechówek ściskają sobie...
informacja, KP PSP, porozumienie, Straż Pożarna, WSP Pomiechówek
  • autor: Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim