Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki

W dniu 1 czerwca 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia strażakom PSP aktów mianowania: na pierwszy stopień oficerski, na wyższe stopnie służbowe oraz na wyższe stanowiska służbowe. st. bryg. Radosław Parapura, Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim wręczył między innymi akt mianowania na pierwszy stopień oficerski nowo przyjętemu do służby absolwentowi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz akty mianowania na stanowiska Dowódcy i Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Poniżej fotorelacja z wydarzenia.