UM Zakroczym informuje rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat po gradobiciu
Rolnicy z naszej gminy, którzy ponieśli straty w uprawach z powodu niedawnego gradu, mogą liczyć na pomoc. Burmistrz ogłosił szczegóły dotyczące składania wniosków o oszacowanie szkód.
  1. Składanie wniosków do 7 czerwca 2024 r.
  2. Wnioski dostępne w Urzędzie Miejskim.
  3. Kompletne wnioski będą przyjmowane w kancelarii Urzędu.
  4. Wymagane załączniki: wykaz działek i dokumentacja zwierząt.

24 maja 2024 roku nasza gmina doświadczyła silnych opadów gradu, które wyrządziły znaczne szkody w lokalnych uprawach. Burmistrz poinformował, że rolnicy, którzy ponieśli straty, mogą składać wnioski o ich oszacowanie. Termin składania wniosków upływa 7 czerwca 2024 roku.

Formularze wniosków są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego, w korytarzu przed wejściem do Referatu Inwestycji. Można je również pobrać ze strony internetowej urzędu. Wypełnione i czytelnie podpisane wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego, w pokoju nr 11.

Wnioski złożone po 7 czerwca nie będą rozpatrywane, dlatego ważne jest, aby dotrzymać tego terminu. „Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami” – podkreśla burmistrz.

Do wniosku należy dołączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie. Ponadto, wymagane są kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ), księga stada lub paszporty zwierząt.

W przypadku jakichkolwiek pytań, mieszkańcy mogą uzyskać więcej informacji, kontaktując się telefonicznie pod numerem 22 112 02 58. Zachęcamy do niezwłocznego działania, aby móc skorzystać z dostępnej pomocy.


Na podst. UM Zakroczym