Dodatkowe środki na szpital i przebudowę drogi
2 czerwca br. zostały podpisane umowy na dofinansowanie. Powiat nowodworski otrzymał wsparcie na dwie inwestycje tj.: „Remont oraz modernizacja pomieszczeń szpitala w celu unowocześnienia oraz powiększenia Oddziału Chirurgii” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2423 W relacji Nasielsk-Prusinowice-Kościerze-Strzegocin”.