• Stołeczny Wydział Wywiadowczo-Patrolowy wzbogacił sięo cztery konie półkrwi, które zakończyły służbę przygotowawczą i teraz rozpoczną patrole w stolicy. Nie będą to na razie działania przy zabezpieczaniu imprez masowych, ale kontrola terenów zielonych, leśnych i parków. Tak będzie wyglądała ich służba do kolejnej atestacji.