• 13 października odbyła się kolejna stołeczna, policyjna akcja honorowego oddawania krwi. Krwiobus jak zwykle czekał na chętnych przed Komendą Stołeczną Policji. Zjawiło się 35 osób, z czego 34 zakwalifikowały się do oddania krwi. Łącznie udało się zebrać ponad 15 litrów tej życiodajnej substancji. Tego dnia cel był tylko jeden – pomóc Pani Annie Kisiel, mamie naszego policyjnego kolegi, którą choroba pozbawiła zdrowia i obecnie przebywa w szpitalu w Chełmnie. Dziękujemy wszystkim, którzy przyszli oddać krew, aby wesprzeć ratowanie jej życia.