Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Komunikat

Starosty Nowodworskiego

z dnia 22 maja 2020 roku

w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Z dniem 25 maja 2020 roku organizacja pracy i obsługi klientów Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim ul. I. Paderewskiego 1B będzie się odbywała według następujących zasad:

  1. Do odwołania Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.
  2. Bezpośredni dostęp do siedziby Starostwa będzie możliwy wyłącznie poprzez wejście główne.
  3. Bezpośrednia obsługa klientów (z wyłączeniem zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu) będzie realizowana w Punkcie Obsługi Klienta zlokalizowanym na parterze przy wejściu głównym, po wcześniejszym umówieniu wizyty na konkretną godzinę. Pozostała część budynku nie będzie dostępna dla klientów.
  4. Klienci Wydziału Komunikacji i Transportu będą mogli załatwić sprawę przy 3 stanowiskach obsługi, po jednej osobie na stanowisko, w godzinach: 9.00 – 12.00 i 13.00 - 15.00. Pierwszeństwo w załatwianiu spraw będą miały osoby, które wcześniej umówiły termin i godzinę wizyty w Starostwie Powiatowym.
  5. Od dnia 26 maja 2020 r. zostanie wznowiona praca Bankowego Punktu Kasowego.
  6. Klienci wchodzący do budynku Starostwa są zobowiązani do zakrywania ust i nosa, stosowania rękawiczek ochronnych oraz do dezynfekcji rąk, a także do zachowania odpowiedniego dystansu. Płyny ochronne i rękawiczki jednorazowe są udostępniane na miejscu w urzędzie.
  7. W trosce o wspólne bezpieczeństwo, zachęcamy do załatwiania spraw za pośrednictwem mediów elektronicznych (e-mail, e-PUAP), Poczty Polskiej, a także pozostawiania dokumentów w skrzynce podawczej w Starostwie.