Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na przesłuchania do sekcji wokalnej NOK prowadzonej przez p. Alicję Kabacińską, które odbędą się 10 września w godz. od 16:00 do 19:00.


Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych, średnich i wyższych zamieszkałych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.

Pierwsze zajęcia odbędą się 16 września.

Celem zajęć jest szeroko pojęte umuzykalnienie poprzez naukę śpiewu i pracę nad konkretnym repertuarem z zakresu muzyki rozrywkowej.
Na zajęciach uczniowie doskonalą swoje umiejętności wokalne poprzez ćwiczenia oddechowe, emisyjne, dykcyjne, artykulacyjne.
Szczególną uwagę przywiązujemy do pracy nad interpretacją piosenki, kształtowania indywidualnego stylu śpiewania, obycia scenicznego, udziału w profesjonalnych konkursach wokalnych.

Przesłuchania odbędą się w Budynku B, sala 109
Nowodworski Ośrodek Kultury
ul. I. Paderewskiego 1a