Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, w ramach zastępstwa, poszukuje pracownika gospodarczego. Szczegóły oferty podajemy poniżej.

STANOWISKO – Pracownik Gospodarczy/Zastępstwo

WYMIAR PRACY – 1/1 etatu

WYMAGANIA:

wykształcenie zawodowe,
doświadczenie w pracach gospodarczych,
odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność,
posiadanie obywatelstwa polskiego,
korzystanie z pełni praw publicznych,
nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

CV/życiorys,
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru,
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu z umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 lipca  2019 roku

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Zespół Kadr i Szkolenia
Komendy Powiatowej Policji
ul. Paderewskiego 3
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wymagane dokumenty można przesłać również za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie „Zastępstwo – Gospodarczy”. W tym przypadku termin złożenia oferty równoznaczny jest z datą stempla pocztowego.