Okres wakacyjny to szczególny czas dla całej rodziny. Właśnie w lipcu i sierpniu wielu z nas wyjeżdża na urlop, a dzieci i młodzież spędzają wakacje nad wodą, w górach, czy na koloniach. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że często zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że to głównie rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich pociech. Rodzice zwykle uważają, że tylko zagwarantowanie dzieciom stałej opieki uchroni je od nieszczęścia. W dużej części mają rację. Często zapominają jednak, że dzieci należy uczyć rozwagi, samodzielności i odpowiedzialności, a wakacje są do tego idealnym czasem. Podczas dwóch miesięcy spędzanych w poczuciu wolności od szkolnego obowiązku na dzieci czyha wiele niebezpieczeństw. Nawet wspólny wyjazd z rodzicami, na kolonie, obozy, czy do rodziny może skutkować nieszczęśliwym wypadkiem. Zatem wypracowanie kompromisu polegającego na połączeniu sporej dawki zaufania ze strony opiekunów z przestrzeganiem przez najmłodszych niezbędnych zasad bezpieczeństwa, pozwoli nauczyć brania odpowiedzialności za swoje czyny.

Według danych zebranych od służb policji, straży pożarnej, ratownictwa medycznego, SANEPiDu, organizatorów wypoczynku; najczęstsze przyczyny tragicznych zdarzeń to:

 1. Wypadki komunikacyjne;
 2. Bezpieczeństwo nad akwenami wodnymi – utonięcia i kalectwo;
 3. Zatrucia pokarmowe, np. różnymi chemikaliami, grzybami i nieświeżym jedzeniem;
 4. Cyberprzemoc – łatwy dostęp do treści niebezpiecznych;
 5. Młodzieżowe grupy przestępcze;
 6. Zagrożenia wynikające z braku zabezpieczeń podczas współżycia seksualnego (niechciane ciąże, HIV/AIDS);
 7. Nieprzestrzeganie zasad BHP i nieuczciwe warunki zatrudnienia podczas prac sezonowych i polowych na wsi;
 8. Handel ludźmi – prostytucja, pornografia.

Chcąc więc ograniczyć zagrożenie skorzystajcie Państwo z naszych porad:

 • Pamiętaj, że żadna zasada nie daje 100% szans na uniknięcie zagrożeń, ale z pewnością zmniejsza możliwość stania się ofiarą;
 • Nie istnieje bezpieczne branie narkotyków!!!!;
 • Nic nie zastąpi rozsądku, odpowiedzialności i ostrożności!!!!!;
 • Nie zaprzyjaźniajcie się z nieznajomymi, bo nie wiecie kim są i jakie mają zamiary;
 • Woda jest rozkoszą w upał, ale korzystajcie z niej tylko w obecności rodziców lub opiekunów;
 • Nie każdy skok do wody jest na miarę mistrza, czasami kończy się kalectwem lub utonięciem – nie skaczcie do wody w akwenie, którego nie znacie! Zawsze kąpcie się pod opieką kogoś dorosłego;
 • Rower jest najwspanialszym mustangiem świata, ale jezdnią trzeba się dzielić z innymi, przestrzegajcie więc zasad ruchu drogowego, a także kultury i odpowiedzialności.

Służby dyżurujące 24 godziny pod niżej podanymi telefonami zawsze udzielą pomocy, porady, uruchomią odpowiedni do zaistniałego zagrożenia ratunek:

112 – telefon alarmowy służb ratowniczych

997 – telefon alarmowy Policji

998 – telefon alarmowy Straży Pożarnej

999 – telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego

601 100 100 – telefon alarmowy WOPR

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

 • autor: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Infografika