Zgodnie z decyzją komendanta głównego na stanowisko I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji został mianowany mł. insp. Krzysztof Smela, a na stanowisko Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. prewencji – mł. insp. Marek Chodakowski. Uroczystość odbyła się w Białej Sali Pałacu Mostowskich.

Ceremonia mianowania miała miejsce przed południem 3 czerwca 2019 r. w obecności zaproszonych gości i kierownictwa Komendy Stołecznej Policji.

Na początku spotkania Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej przyjął meldunek o rozpoczęciu uroczystości od dowódcy nadkom. Radosława Gosa. Następnie Naczelnik Wydziału Kadr KSP podinsp. Agnieszka Sapińska odczytała rozkazy personalne z dnia 30 maja 2019 r. podpisane przez Komendanta Głównego Policji o powołaniu z dniem 1 czerwca: na stanowisko I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Krzysztofa Smeli, na stanowisko Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. prewencji mł. insp. Marka Chodakowskiego.

Zgodnie z ceremoniałem policyjnym mł. insp. Krzysztof Smela i mł. insp. Marek Chodakowskiego złożyli Komendantowi Stołecznemu Policji meldunek o gotowości do objęcia stanowisk.

Następnie nadinsp. Paweł Dobrodziej pogratulował mianowanym oraz wręczył im akty nominacyjne i pamiątkowe pióra. - To dla mnie wielki zaszczyt i satysfakcja, że mogę pogratulować sukcesów i kolejnych awansów dwóm moim zastępcom. (...) Na tak wysokich stanowiskach muszą być osoby, które swoim przygotowaniem merytorycznym i postawą zapewnią bezpieczeństwo i porządek w naszym garnizonie na najwyższym poziomie. Takimi osobami są z całą pewnością nowo mianowani komendanci – powiedział generał, po czym dodał: - życzę Wam powodzenia i wszystkiego dobrego.

Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji podziękowali za wyróżnienie oraz pozytywną ocenę służby. Przyznali, że powołanie ich na stanowiska zastępców to duży zaszczyt, satysfakcja i zarazem zobowiązanie, którego postarają się nie zawieść.

Do gratulacji i życzeń przyłączył się również Kapelan KSP ks. Józef Jachimczak.
 

Młodszy inspektor Krzysztof Smela urodził się 24 stycznia 1971 r. w Legnicy. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie pedagogiki kryminologicznej - profilaktyka i zapobieganie przestępczości migracyjnej w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Wstąpił do Policji w 1994 r. i niemal przez cały okres jest związany ze stołecznym garnizonem. Służbę początkowo pełnił w północnopraskiej komendzie rejonowej, z którą był związany przez następnych kilka lat. W 2007 roku objął stanowisko eksperta Sekcji Sztabu Policji Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji. Trzy lata później rozpoczął pracę na stanowisku eksperta Wydziału ds. Zabezpieczenia Prewencyjnego Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. W lipcu 2012 r. objął stanowisko Naczelnika Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Rejonowej Policji Warszawa III, a w listopadzie 2013 r. Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz Komendy Rejonowej Policji Warszawa V. W tym samym roku objął funkcję Zastępcy Naczelnika Stołecznego Stanowiska Kierowania KSP, a następnie w czerwcu 2017 r. awansował na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie.

Od 11 grudnia 2017 r. pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji. Z dniem 9 kwietnia 2019 r. Komendant Główny Policji powierzył młodszemu inspektorowi Krzysztofowi Smeli pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji.

Odznaczony Srebrną i Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Jest żonaty, ma jedno dziecko. Pasjonuje się lotnictwem, motoryzacją, historią i żeglarstwem.


 

Młodszy inspektor Marek Chodakowski ma 43 lata. Służbę w Policji pełni od ponad 24 lat. Do 2003 r. związany był z Batalionem Patrolowo-Interwencyjnym stołecznej Policji. Przez kolejne 13 lat pracował w Stołecznym Stanowisku Kierowania KSP. Zajmował tam stanowiska służbowe począwszy od referenta w Pogotowiu Policji poprzez kolejne w zespole dyżurnych. W styczniu 2010 r. został mianowany na stanowisko zastępcy naczelnika tego wydziału, a od 7 listopada 2013 r. pełnił funkcję naczelnika Stołecznego Stanowiska Kierowania KSP.

Od 30 listopada 2016 r. pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, a z dniem 3 lutego 2017 r. został szefem tej jednostki. 11 kwietnia 2019 r. powierzono mł. insp. Markowi Chodakowskiemu obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. prewencji.

Jest absolwentem Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu. Ukończył też studia podyplomowe „Pedagogika kryminologiczna: profilaktyka i zapobieganie przestępczości migracyjnej” na wydziale zarządzania i logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Złotą i Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Interesuje się sportem i motoryzacją.

 

Tekst: Ewelina Kucharska
Foto: asp. sztab. Tomasz Oleszczuk, video: kom. Jarosław Florczak

 

  • Uroczyste wprowadzenie zastępców komendanta stołecznego
  • Uroczyste wprowadzenie zastępców komendanta stołecznego
  • Uroczyste wprowadzenie zastępców komendanta stołecznego
  • Uroczyste wprowadzenie zastępców komendanta stołecznego
  • Uroczyste wprowadzenie zastępców komendanta stołecznego
  • Uroczyste wprowadzenie zastępców komendanta stołecznego
  • Uroczyste wprowadzenie zastępców komendanta stołecznego
  • Uroczyste wprowadzenie zastępców komendanta stołecznego
  • Uroczyste wprowadzenie zastępców komendanta stołecznego
Ładowanie odtwarzacza...