Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na drogach powiatu nowodworskiego daje się zauważyć, że rozpoczął się kolejny sezon rowerowy. Dlatego też przypominamy, że rowerzyści jako uczestnicy ruchu drogowego oprócz praw mają również obowiązki, do których muszą się stosować. Dlatego warto zadbać o swoje i innych bezpieczeństwo i przypomnieć sobie podstawowe przepisy ruchu drogowego dotyczące rowerzystów.

Prawa i obowiązki rowerzysty.

Kierujący rowerem obowiązany jest korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

Kierującemu rowerem zabrania się:

  • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z wyjątkiem określonym poniżej tzn. wyjątkowo dopuszcza się jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego,
  • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
  • czepiania się pojazdów.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

  • opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem; 
  • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów; 
  • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła),

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

Kierującemu rowerem zabrania się jazdy wzdłuż chodnika lub przejścia dla pieszych. Rowerzysta przy przejściu dla pieszych zobowiązany jest zejść z roweru i przeprowadzić go przez jezdnię. 

W każdym przypadku, bez względu na pierwszeństwo należy zwracać uwagę na zachowanie innych uczestników ruchu, którzy mogą nie znać przepisów i unikać sytuacji niebezpiecznych.

sk