Na zaproszenie Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Aurelii Ostrowskiej oraz Komendanta WOMP Modlin Przemysława Makowskiego w wydarzeniu udział wzięli Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta oraz Wicestarosta Paweł Calak. Wśród zaproszonych gości obecny był także Minister Krzysztof Saczka wz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (WOMP) Modlinie jest jednostką organizacyjną Wojskowej Służby Zdrowia podległą bezpośrednio Dyrektorowi Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia. WOMP Modlin wykonuje rozpoznanie zagrożeń czynnikami biologicznymi, a także zadania w zakresie Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Farmaceutycznej, dysponując zapleczem diagnostyczno-laboratoryjnym. WOMP Modlin przygotowany jest do skutecznej osłony przeciwepidemicznej i przeciwepizootycznej wojsk w rejonie odpowiedzialności. Obszar odpowiedzialności terytorialnej WOMP Modlin zgodny jest z podziałem administracyjnym kraju i obejmuje województwa: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

  • Na zdjęciu stoją zaproszeni na uroczystość goście
  • Na zdjęciu budynek, uroczysta wstęga przy wejściu do niego...
  • Na zdjęciu wojskowy przecina wstęgę do wejścia do punktu
  • Na zdjęciu gabinet lekarski, białe meble i komputer
punkt szczepień, wojsko, WOMP