Debaty społeczne w Nowym Dworze Mazowieckim już 20 czerwca
Nowodworski Ośrodek Kultury będzie gospodarzem debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu w naszym mieście. To niepowtarzalna okazja dla mieszkańców, aby wspólnie z Policją omówić najważniejsze kwestie dotyczące lokalnych zagrożeń i poczucia bezpieczeństwa.
  1. Debata ewaluacyjna: omówienie wniosków z poprzedniego roku.
  2. Debata społeczna: bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.
  3. Omówienie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
  4. Prezentacja aplikacji Moja Komenda.

Debaty społeczne, organizowane przez Policję, to doskonała okazja dla mieszkańców do porozmawiania o bezpieczeństwie w ich najbliższym otoczeniu. Spotkania odbędą się 20 czerwca 2024 roku w budynku Nowodworskiego Ośrodka Kultury przy ul. Paderewskiego 1A.

Rozpocznie je debata ewaluacyjna, która potrwa od 13:00 do 13:10. Podczas tego spotkania omówione zostaną postulaty i wnioski zgłoszone przez mieszkańców w ubiegłym roku. To ważny moment, aby sprawdzić, jakie działania zostały podjęte i co jeszcze wymaga poprawy.

Kolejna część spotkania, zaplanowana na godziny 13:30-14:00, skupi się na szeroko pojętym bezpieczeństwie w mieście. Tematem przewodnim będzie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. W ramach tej debaty omówione zostaną Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacja Moja Komenda, która może okazać się niezwykle pomocna dla mieszkańców.

Policja przedstawi także działania priorytetowe dzielnicowych oraz zagrożenia związane z przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie. Istotnym elementem będą także kwestie dotyczące bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Debaty te mają na celu nie tylko zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ale także wymianę informacji o istniejących zagrożeniach. Dzięki temu będą mogły zostać wypracowane wspólne metody ich eliminowania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w tych ważnych spotkaniach. Dowiedz się, co robi Policja, aby zapewnić bezpieczeństwo w naszym mieście, i przedstaw swoje pomysły na poprawę tego stanu rzeczy. To Twoja szansa, by mieć realny wpływ na bezpieczeństwo w miejscu, w którym żyjesz.

Zapraszamy do udziału!


Wg inf z: KPP