W tym tygodniu odbyły się debaty społeczne dla mieszkańców gminy Zakroczym i Nasielsk. Wzięli w nich udział funkcjonariusze nowodworskiej policji, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańcy poszczególnych gmin. Podczas spotkań rozmawiano na temat bezpieczeństwa na terenie powiatu nowodworskiego.

13 i 14 września 2023 r. odbyły się debaty społeczne dla mieszkańców gminy Zakroczym i Nasielsk. W spotkaniach udział wziął Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim mł. insp. Rafał Trzaskoma,  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim podinsp. Zbigniew Prusinowski, Komendant Komisariu Policji w Nasielsku podinsp. Dariusz Leszczyński, Kierownik Posterunku Policji w Zakroczymiu asp. szt. Piotr Barcikowski, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego kom. Sebastian Podgórski oraz dzielnicowi. Przybyli również przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego m.in.: Burmistrz Zakroczymia Pan Artur Ciecierski, Burmistrz Nasielska Pan Bogdan Ruszkowski, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Zakroczym Pan Piotr Serwatka oraz mieszkańcy.

Podczas debat przedstawiono prezentację multimedialną, zawierającą dane statystyczne dotyczące ilości przestępstw w 7 najbardziej uciążliwych społecznie kategoriach, stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie całego powiatu oraz w poszczególnych gminach.

Omówiono realizację wniosków zgłoszonych przez mieszkańców popdczas ubiegłorocznych debat oraz rekomendacje dla Policji.

Zaprezentowano Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikację "Moja Komenda" z bazą teleadresową wszystkich jednostek policji na terenie naszego kraju.

Przekazano  informacje na temat dzielnicowych, pełniących służbę w poszczególnych miejscowościach oraz o ich aktualnych planach priorytetowych.

Omówiono zagrożenia związane z dokonywaniem oszustw metodami "na wnuczka", "na policjanta", "na pracownika banku".

Ostatnia część spotkania przeznaczona była na dyskusję. Mieszkańcy zadawali pytania, dzielili się problemami z jakimi zetknęli się w miejscu swojego zamieszkania.

Wszystkie złożone przez uczestników debat wnioski będą analizowane oraz na bieżąco uwzględniane w trakcie pełnionej przez policjantów służby.

 

podkom. Joanna Wielocha

 • debata społeczna Zakroczym
  debata społeczna Zakroczym
 • debata społeczna Zakroczym
  debata społeczna Zakroczym
 • debata społeczna Zakroczym
  debata społeczna Zakroczym
 • debata społeczna Zakroczym
  debata społeczna Zakroczym
 • debata społeczna Nasielsk
  debata społeczna Nasielsk
 • debata społeczna Nasielsk
  debata społeczna Nasielsk
 • debata społeczna Nasielsk
  debata społeczna Nasielsk
 • debata społeczna Nasielsk
  debata społeczna Nasielsk