W dniach 5-8 września br. na terenie powiatu nowodworskiego odbędą się międzynarodowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem NEW WAVE 2023. Nowodworscy policjanci informują o możliwych utrudnieniach w ruchu, które obejmą rejon Nowego Dworu Mazowieckiego, Nowego Secymina i Nowych Grochali.

Od wtorku do piątku na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego zaplanowano przeprowadzenie międzynarodowych ćwiczeń ratowniczych, w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Weźmą w niej udział m. in. wydzielone siły i środki Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Organizatorem ćwiczenia jest Akademia Pożarnicza wraz z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Tematyka ćwiczeń dotyczy zagrożeń powodziowych. Wezmą w niej udział grupy ratownicze z Polski, Ukrainy, Finlandii, Austrii, Czech, Belgii i Chorwacji. Scenariusz obejmuje wystąpienie zagrożeń powodziowych wzdłuż rzek Narwii, Wisły i ujścia Wkry. Działania będa prowadzone przez dwie doby- również w porze nocnej.

W związku z powyższym na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego (szczególnie Modlina Twierdzy oraz Centrum Miasta- wdłuż koryta rzeki Narwi), Nowego Secymina i Nowych Grochali możemy napotkać utrudnienia w ruchu.

 

podkom. Joanna Wielocha