W tym tygodniu, w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyła się "Konferencja Profilaktyki Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Obecnej Rzeczywistości". W spotkaniu uczestniczyły funkcjonariuszki z nowodworskiej komendy policji. Była to doskonała okazja do spotkania z kadrą pedagogiczną placówek oświatowych i omówienia aktualnej kondycji psychicznej uczniów, a także wypracowania metod i form działania przez instytucje, które mogą nieść pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia młodych ludzi.

15 marca 2023 r. o godz. 10:00 w Nowodworskim Ośrodku Kultury przy ul. Paderewskiego została zorganizowana Konferencja dot. profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Spotkanie zostało zainicjowane  przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Pana Arkadiusza Chełstowskiego, pod patronatem Starosty Nowodworskiego, Pana Krzysztofa Kapusty, przy wsparciu partnerów instytucjonalnych: Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, Psychokliniki Zdrowia Psychicznego "Educatio" w Chotomowie, Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej "Nasza Przychodnia", Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, Nowodworskiego Ośrodka Kultury, Gazety Nowodworskiej. Na wstępie uczestnicy mieli okazję wysłuchać piosenek w wykonaniu Pana Dominika Rachonia, który przedstawił również autoprezentację związaną z depresją.

Na początku spotkania, omówiono bieżącą sytuację, dotyczącą kondycji psychicznej dzieci i młodzieży oraz istotnych problemów jakimi są m. in. autoagresywne zachowania i samookaleczenia.

Podkom. Joanna Wielocha i asp. Aneta Fabisiak- Wydurska z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim zabrały głos, informując o danych statystycznych oraz na bieżąco podejmowanych przez policjantów działaniach informacyjno- profilaktycznych, skierowanych do dzieci i młodzieży w powiecie nowodworskim. Zapewniły również przedstawicieli placówek edukacyjnych o stałej współpracy z pegagogami szkolnymi i dyrekcją szkół, w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Następnie omówiono zaburzenia depresyjne oraz przedstawiono prelekcję dotyczącą myśli i prób samobójczych. Pani Alicja Nojszewska- Rydlińska  wskazała instytucje, które mogą nieśc pomoc i wsparcie młodym ludziom w trudnych chwilach i sytuacjach zagrożenia.

Konferencja była doskonałą okazją do spotkania kadry pedagogicznej wszystkich placówek oświatowo- pedagoczicznych, działających na terenie powiatu nowodworskiego. Z powodu aktualnej kondycji dzieci i młodzieży oraz przypadków wystąpienia autoagresji i uzależnień, istnieje potrzeba spotkań i poruszania problemów przez instytucje, które mogą  nieść pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Wspólnie podejmowania działania na rzecz profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży znacząco wpłyną na poprawę sytuacji uczniów nowodworskich placówek oświatowych.

 

podkom. Joanna Wielocha