W piątek, po ponad 30 latach przepracowanych w mundurze, ze służbą pożegnał się mł. insp. Marcin Stypiński I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. W uroczystości wzięli udział Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim mł. insp. Rafał Trzaskoma, kadra kierownicza jednostki, policjantki i policjanci oraz pracownicy komendy.

3 lutego 2023 r. o godzinie 14.00 w nowodworskiej komendzie odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącego na emeryturę I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim mł. insp. Marcina Stypińskiego. W uroczystości wzięli udział Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim mł. insp. Rafał Trzaskoma, kadra kierownicza jednostki, policjantki i policjanci oraz pracownicy komendy.
Pan Komendant wręczył przechodzącemu na emeryturę pamiątkową szablę oficerską oraz podziękował za pełną poświęceń i zaangażowania służbę, życząc jednocześnie wszystkiego najlepszego na nowym etapie życia, spełnienia marzeń i pasji oraz realizacji ich w nowej rzeczywistości.

Następnie głos zabrał odchodzący na emeryturę mł. insp. Marcin Stypiński, który w swoim przemówieniu słowa podziękowania skierował do wszystkich funkcjonariuszy oraz pracowników, z którymi miał przyjemność pracować przez ostatnie 3,5 roku służby w nowodworskiej komendzie policji.

Również Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak, podczas rocznej odprawy kadry kierowniczej stołecznej komendy, podziękował I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim mł. insp. Marcinowi Stypińskiemu za wieloletnią służbę.

 

podkom. Joanna Wielocha