W dniu 20 czerwca 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się połączone posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Tematem spotkania było przedstawienie zebranym informacji o podjętych działaniach oraz planowanych przedsięwzięciach mających na celu zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.

bezpieczne wakacje, narada
  • uczestnicy spotkania, sala konferencyjna, stoły
  • czterech mężczyzn siedzących przy stole na sali...
bezpieczne wakacje, narada