„Niewiele zawodów ma tak oczywisty cel pracy jak zawód pielęgniarki, położnej. To zawody szczególne, które mają głęboki sens filozoficzny, społeczny i moralny. Bo kiedy ludzie cierpią, kiedy cierpi człowiek, potrzebny jest drugi człowiek przy cierpiącym…” - Jan Paweł II

Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne,
W dniu Waszego święta, w imieniu samorządu Powiatu Nowodworskiego, Wszystkim wykonującym ten piękny i odpowiedzialny zawód składamy podziękowania za ofiarną i wymagającą szczególnego zaangażowania pracę. Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, satysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, a także spełnienia marzeń składają

Starosta Nowodworski /-/ Krzysztof Kapusta

Wicestarosta Nowodworski /-/ Paweł Calak

Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Zdzisław Szmytkowski

  • Życzenia dla pielęgniarek i położnych, białe tło, kolorowe...
2022, Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej, życzenia