Od wczesnych godzin porannych nowodworscy i nasielscy policjanci prowadzili dziś działania prewencyjno-kontrolne pod nazwą „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Ich celem było przede wszystkim zmniejszenie ryzyka powstawania wypadków drogowych. Podczas działań policjanci zwracali baczną uwagę na wykroczenia drogowe popełniane zarówno przez kierujących, jak i pieszych.

Podczas dzisiejszych działań, prowadzonych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Nasielska, policjanci dokonywali pomiaru prędkości, sprawdzali stan trzeźwości kierujących, uprawnienia do kierowania, stan techniczny pojazdów oraz reagowali na inne przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym, również te popełniane przez pieszych. Kontrole na drogach prowadzono głównie w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Dla 15 kierujących spotkanie z policjantami zakończyło się mandatem karnym, ponadto skierowano do sądu 2 wnioski o ukaranie, zastosowano 14 pouczeń, zatrzymano 2 dowody rejestracyjne, 30 kierujących zostało poddanych badaniu na zawartość alkoholu, z czego jeden był w stanie nietrzeźwości. Również 2 pieszych zostało ukaranych mandatem karnym za przechodzenie w miejscu do tego niewyznaczonym, a 2 zostało pouczonych.

Policjanci przypominają, że od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Zmiany dotyczą głównie tych wykroczeń, które stanowią najczęstsze przyczyny wypadków drogowych. To przede wszystkim przekroczenia dozwolonej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa pieszym, wykroczenia związane z wykonywaniem manewru wyprzedzania czy nieprawidłowe zachowania na przejazdach kolejowych. Wyższe kary przewidziane zostały również dla kierujących pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Jak zawsze apelujemy do kierowców o rozwagę na drodze. Pamiętajmy, że nie jesteśmy jedynymi uczestnikami ruchu drogowego, a zachowując szczególną ostrożność i stosując się do przepisów dbamy nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale również innych użytkowników dróg.

podinsp. Małgorzata Witkowska

 • DZIAŁANIA KONTROLNO-PREWENCYJNE „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”
  DZIAŁANIA KONTROLNO-PREWENCYJNE „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”
 • DZIAŁANIA KONTROLNO-PREWENCYJNE „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”
  DZIAŁANIA KONTROLNO-PREWENCYJNE „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”
 • DZIAŁANIA KONTROLNO-PREWENCYJNE „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”
  DZIAŁANIA KONTROLNO-PREWENCYJNE „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”
 • DZIAŁANIA KONTROLNO-PREWENCYJNE „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”
  DZIAŁANIA KONTROLNO-PREWENCYJNE „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”
 • DZIAŁANIA KONTROLNO-PREWENCYJNE „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”
  DZIAŁANIA KONTROLNO-PREWENCYJNE „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”
 • DZIAŁANIA KONTROLNO-PREWENCYJNE „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”
  DZIAŁANIA KONTROLNO-PREWENCYJNE „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”