Doposażenie szkół powiatowych
Miło nam poinformować, że Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku oraz Zespół Placówek Edukacyjnych otrzymały dofinansowanie na zakup elektronicznych pomocy dydaktycznych, programów oraz licencji w wysokości 77 tys. zł. O przyznanie środków, pochodzących z rządowego programu "Aktywna Tablica" wnioskował Powiat Nowodworski przy współpracy z dyrektorami szkół. Jednocześnie Zespół Placówek Edukacyjnych otrzymał dofinansowanie w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2024" w kwocie 3 tys. zł na rozwój biblioteki szkolnej.