Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Osoby poszukujące zatrudnienia mogą aktualnie korzystać z Centralnej Bazy Ofert Pracy. Skupia ona oferty pracy z powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy z całej Polski.

Baza jest udostępniana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Znajdują się w niej zarówno oferty pracy, jak również propozycje staży z urzędu. Oferty obejmują pracodawców krajowych oraz pracę w krajach rynku unijnego.

Centralna Baza Ofert ułatwia wyszukiwanie ofert poprzez możliwość ich filtrowania pod kątem np. stanowiska, miejsca pracy, rodzaju umowy bądź wynagrodzenia.

Baza zawiera także informacje o organizowanych przez urzędy pracy targach i giełdach oraz przeprowadzanych szkoleniach.

Osoby korzystające mogą otrzymywać newsletter z aktualnymi ofertami (spełniającymi dane kryteria wyszukiwania).

CENTRALNA BAZA OFERT PRACY dostępna jest pod linkiem: Oferty - praca.gov.pl

  • autor: źródło: www.wartowiedzieć.pl