Ruszyła Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, których działalność gospodarcza ucierpiała w wyniku pandemii COVID-19. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza przedsiębiorcy mogą ubiegać się o preferencyjne pożyczki i odroczenie spłat. Kwota do rozdysponowania wynosi około 80 milionów złotych, środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 500 tysięcy złotych, możliwe jest także ubieganie się o odroczenie jej spłaty. Okres karencji może wynieść do 12 miesięcy, natomiast okres spłaty wynosi do 5 lat.

Uzyskane środki przedsiębiorcy i firmy mogą przeznaczyć m.in. na: wynagrodzenia pracowników, zobowiązania publiczno-prawne MŚP, spłatę zobowiązań handlowych i pokrycie kosztów infrastruktury.

Więcej informacji pod linkiem: Pożyczki unijne, a także na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl - Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa

  • autor: źródło: www.mazovia.pl
  • Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa - nabór wniosków od 29...