Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Ruszył nabór wniosków do IV edycji Nagrody Twórczej, który potrwa do 15 lipca. Konkurs jest skierowany do młodych artystów (pisarzy, aktorów, plastyków, fotografów, muzyków, twórców filmowych/teatralnych, pasjonatów kultury), a na zwycięzców czekają nagrody pieniężne.

Ideą konkursu jest wsparcie utalentowanych młodych twórców, którym nagroda może pomóc w rozwijaniu pasji i realizacji marzeń.

Jakie są warunki zgłoszenia do konkursu? O nagrodę mogą ubiegać się mieszkańcy Mazowsza do 35 roku życia z osiągnięciami z dziedziny kultury na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym; nieubiegający się o stypendium wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych lub m.in. zajmujących się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Wniosek wraz załącznikami należy przesłać do Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem poczty, ePUAP-u, poczty elektronicznej lub dostarczyć osobiście przez punkt podawczy.

Regulamin, dokumenty oraz więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem: https://www.mazovia.pl/kultura-i-turystyka/kultura/nagrody-i-stypendia/

  • autor: źródło: www.mazovia.pl
  • Nagroda Twórcza