Zapraszamy na spotkanie, aby obejrzeć wyjątkowy film o potomkach polskich zesłańców mieszkających do dziś w Kazachstanie.
Po projekcji odbędzie się dyskusjana temat repatriacji.

 

 

Repatrianci plakat www