30 maja 2019 r. w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyła się gala finałowa ogólnopolskiego konkursu „75 rocznica bitwy o Monte Cassino” zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród laureatów konkursu byli uczniowie nowodworskich szkół.

III miejsce w kategorii szkół średnich zdobył Piotr Kwiatkowski – Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, który otrzymał nagrodę, medal, dyplom i puchar Starosty Nowodworskiego Krzysztofa Kapusty.

W tej samej kategorii wyróżnienie zdobył SZYMON SZYMAŃSKI - Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, który poza nagrodami, medalem i dyplomem otrzymał upominek i puchar Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego Jacka Kowalskiego.

Wyróżnieni zostali również w kategorii szkoły podstawowe – klasy IV – VI:

MICHAŁ KUJAWA - Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim - jako nagrodę specjalną otrzymał puchar prezesa ZG Związku Oficerów Rezerwy RP płk. rez. Alfreda Kabaty.

JAKUB CICHOCKI – Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim – jako nagrodę specjalną otrzymał puchar prezesa Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP mjr. w st. spocz. Janusza Zajączkowskiego.

KACPER KANCLERZ - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim – jako nagrodę specjalną otrzymał ryngraf dowódcy 2 Mazowieckiego pułku saperów w Kazuniu Nowym płk. Roberta Kamińskiego.

TAMARA KARUK - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim.

Gościem honorowym gali była minister Anna Maria Anders - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Dialogu Międzynarodowego, która jest matką chrzestną sztandaru i członkiem honorowym Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

W gali finałowej konkursu udział wzięło prawie 300 osób, w tym laureaci, nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice i zaproszeni goście. Wśród zaproszonych gości byli m.in. mjr Zoltan Reti - zastępca attaché obrony Ambasady Węgier w Polsce, Zbigniew Czaplicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Marek Maluchnik - Sekretarz Gminy Nasielsk, st. kustosz Maciej Biernat – reprezentującego dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Urszula Rudynek – Ciechomska – wiceprezes zarządu AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” sp. z o.o.

Gala rozpoczęła się od wejścia na salę w rytmie marszu wojskowego Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk pod kierunkiem Tadeusza Kucharskiego i odśpiewania hymnu państwowego oraz wykonania dwóch pieśni patriotycznych i pokazu musztry paradnej.

Uczestników gali powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie głos zabrała minister Anna Maria Anders, która wyraziła uznanie dla organizatorów i zadowolenie z tak licznego udziału młodzieży i dzieci w konkursie.

Prowadząca galę, Teresa Stroińska – Macińska, poinformowała, że w I etapie konkursu (szkolnym) wzięły udział 332 szkoły i 3186 uczniów. Do finału konkursu zakwalifikowało się 298 szkół i 1559 uczniów. W kategorii szkoły podstawowe – klasy IV – VI wzięło udział 116 szkół i 914 uczniów. W kategorii szkoły podstawowe – klasy VII – VIII oraz III klasy gimnazjów - 105 szkół oraz 433 uczniów.
W kategorii szkoły średnie w konkursie wzięło udział 77 szkół oraz 212 uczniów.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej, Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Anna Maria Anders – Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Dialogu Międzynarodowego, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Konkurs odbywał się pod patronatem medialnym: TVP 3 Warszawa, TVP Historia, TVP Polonia, Tygodnik „Do Rzeczy”, Polska Zbrojna, Polska Zbrojna. Historia, Magazyn Historia „Do Rzeczy”, Magazyn Historyczny „Mówią Wieki”, Magazyn „Uważam Rze”. Historia, portal superhistoria.pl.

Nagrody rzeczowe, medale, puchary, statuetki i dyplomy odebrało 116 nagrodzonych uczniów. Wręczali je minister Anna Maria Anders i płk rez. Alfred Kabata oraz fundatorzy obecni na gali.

Dyplomy – podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu wręczono 106 nauczycielom, a dyrektorów obecnych na gali uhonorowano okolicznościowymi medalami.

Głównymi sponsorami konkursu byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, AMW Sinevia Spółka z o.o., AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” Spółka z o.o., Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, Tramwaje Warszawskie – spółka z o.o.

Nagrody rzeczowe książki, puchary i upominki przekazali m.in.: Prezes Rady Ministrów – pan Mateusz Morawiecki, Minister Edukacji Narodowej – pani Anna Zalewska, Minister Obrony Narodowej – pan Mariusz Błaszczak, Instytut Pamięci Narodowej – pan Jarosław Szarek, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego – pani Anna Maria Anders, Wicemarszałek Sejmu RP – pani Małgorzata Kidawa – Błońska, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – pan Jan Józef Kasprzyk, Szef Sztabu Generalnego WP – pan gen. broni Romuald Tomasz Andrzejczak, Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego – Jacek Kowalski, Starosta Powiatu Nowodworskiego – Krzysztof Kapusta.

Galę finałową konkursu zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk.

Po zakończeniu gali organizatorzy zaprosili wszystkich jej uczestników na poczęstunek przygotowany przez firmę cateringową.

 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • autor: Foto: Marcin Łada i Sylwester Jankowski